logo
 

健身功能训练地胶是否有用?

 
 

0人支持

有用,不但可提升俱乐部档次,而且还能大大提升私教业绩!
 

0人支持

没用,就是表面功夫,没有实用价值!
 

观点A

 
 
 
 
 
 

更多>>查看网友观点

 
 
 

发表其它观点

 
 
 

更多>>查看网友观点

 
 
 

观点B

 
 
 
 
 
 

更多>>查看网友观点